wie     wat     waarvoor     waar

wie zijn wij

Vier fanatieke en ervaren advocaten! Ondersteund door een team van secretaresses houden wij ons dagelijks bezig met het behandelen van strafzaken, met daarbij een bijzondere belangstelling voor het jeugdrecht.
Wij zetten ons maximaal in en hechten aan een goed persoonlijk contact met cliënten en hun familie.

advocaten

bas kurvers

bart frencken

remko oerlemans

irene klein

ons team

Esther

wilma

meta

Wat doen wij

Wij houden ons met name bezig met strafrecht. Wij staan verdachten bij in zaken op het gebied van bijvoorbeeld geweld, drugs, zeden, witwassen of moord. Maar ook belediging of rijden onder invloed. De verdachten kunnen zowel meerderjarig als minderjarig zijn. Bij die laatste groep gaat het niet alleen om strafzaken, maar staan we ook de minderjarige bij die uit huis of onder toezicht wordt geplaatst. Tenslotte doen wij ook zogenaamde BOPZ-zaken, waarbij mensen met een stoornis gedwongen worden opgenomen. De rode draad in ons werk is dat wij opkomen voor de belangen van mensen die worden vervolgd of van hun vrijheid worden beroofd.

 

Klik op een soort zaak om hier meer over te lezen

 • Strafzaken algemeen

  Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, kunt u worden aangehouden door de politie en vervolgens worden uitgenodigd voor een gesprek bij de officier van justitie of voor een zitting bij de rechter. Wij kunnen u adviseren, ondersteunen en u aan de hand van het dossier juridisch bijstaan. Wij gaan voor de

  beste verdediging en zetten ons hier 100% voor in!

  Veel voorkomende strafbare feiten waarbij wij cliënten vertegenwoordigen zijn: openlijke geweldpleging, bedreiging, mishandeling, diefstal / heling, witwassen en drugsfeiten. Ook zedendelicten worden door ons behandeld.

 • Strafzaken bijzonder

  Naast de ‘normale’ strafzaken houden wij ons ook regelmatig bezig met de wat meer ‘bijzondere’ strafzaken. Het betreft dan bijvoorbeeld zaken met een internationaal karakter, zoals uitleverings- / en overleveringszaken of zaken waarbij in het buitenland opgelegde straffen in Nederland moeten worden

  uitgezeten. Tevens staan wij niet doorsnee verdachten bij zoals mensen met een bijzondere persoonlijkheidsproblematiek. Het kan dan gaan om zogenaamde TBS-zaken en zaken waarbij de ISD-maatregel een rol speelt. Ook op dit gebied hebben wij voldoende ervaring en kunnen wij u van dienst zijn.

 • OTS / uithuisplaatsingen

  Bij dit soort zaken staat vaak de minderjarige zelf centraal. Het komt voor dat hulpverlenende instanties een minderjarige onder toezicht willen laten stellen, dan wel uit huis willen

  plaatsen. Wij staan zowel minderjarigen als ouders bij

  gedurende de procedure, waarbij verder Bureau Jeugd-

  zorg en/of de Raad voor de Kinderbescherming zijn betrokken en uiteindelijk de kinderrechter uitspraak doet.

 • BOPZ-zaken

  Bij dit soort zaken betreft het vaak kwetsbare mensen. Het gaat om mensen bij wie een psychische of psychiatrische stoornis is vastgesteld en die op enig

  moment een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen. Wij staan de persoon in kwestie bij tijdens de

  juridische procedure. Hierbij beslist de rechter uiteindelijk of aan de eisen voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis wordt voldaan.

  Uiteraard is in dit soort zaken contact met het thuisfront van groot belang.

waarvoor werken wij

De kosten van onze rechtsbijstand kunnen op een aantal manieren aan u worden doorberekend en bij u in rekening worden gebracht. Wij vinden het belangrijk om inzichtelijk te maken welke kosten aan onze werkzaamheden zijn verbonden. Zo kunnen wij u, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, bijstaan op pro deo basis of op betalende basis.

Klik op een tarief om hier meer over te lezen

 • pro deo

  Wanneer u (eventueel tezamen met uw partner) een laag of gering inkomen heeft, kunt in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij vragen dan voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand een zogenaamde toevoeging aan, waarbij aan de hand van de hoogte van uw inkomen wordt gekeken of u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten van

  rechtsbijstand. In dat geval wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd. Voor dit bedrag kunnen wij dan onze werkzaamheden verrichten. Overigens speelt het belang van de zaak voor het al dan niet afgeven van een zogenaamde toevoeging ook een rol. Wij zullen een en ander verduidelijken waar nodig.

 • betalend

  Wanneer wij u niet op basis van een zogenaamde toevoeging kunnen bijstaan, zullen wij de kosten verband houdende met onze werkzaamheden tegen ons gebruikelijke uurtarief van € 175,= per uur (voor particulieren) exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW in rekening brengen. Er kunnen tevens afspraken gemaakt worden waarbij wij de gehele zaak in

  behandeling nemen voor een vooraf overeen te komen bedrag. Declaraties kunnen eventueel in onderling overleg in termijnen worden voldaan. Op welke basis wij u ook bijstaan, wij zorgen er altijd in samenspraak met u voor dat op passende wijze verrichtte werkzaamheden in rekening worden gebracht.

waar kunt u ons vinden

Ons kantoor is gevestigd aan de Rompertsebaan 66 te ’s-Hertogenbosch. U kunt altijd langskomen,

maar het is makkelijker om vooraf een afspraak te maken. Onze gegevens treft u hieronder aan.